La versió sense instal·lació pot funcionar si el sistema operatiu té ja instal·lades algunes llibreries.

En executar el programa per primera vegada, caldrà que en definiu la configuració i la de la pista. Un cop iniciat el programa aquestes configuracions es poden modificar.

V4.1.0


Actualitzacions

Per actualitzar el programa només cal descarregar l'arxiu i descomprimir-lo dins la carpeta on teniu el programa sobrescribint els arxius.

V4.1.1 (21/09/07)


- Solucionat el problema que bloquejava el programa, en algunes configuracions de pista, al marcar la primera volta de la SuperPole.
- Afegit la possibilitat d'accedir a la plana web del programa directament des de la finestra Ajuda->Informació.

V4.1.2 (21/07/08)

- Al obrir la finestra d'entrar participants/inscrits el cursor es situa en la casella del primer participant/inscrits.
- En la finestra del llistat de voltes s'indica l'hora en què s'ha iniciat la màniga que es selecciona.
- El format del text indicador de la posició en la taula Classificació no està afectat per la configuració del separador decimal del sistema.
- Al registrar el programa activa el màxim de 64 pistes sense necessitat de reiniciar el programa.
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda.

V4.2.0 (09/01/10)

- És possible programar la cursa sense fer servir totes les pistes del circuit.
- Es poden fer servir fins a 4 ports COM alhora (de l'1 al 4).
- La taula de la classificació en temps real ajusta l'alçada de les files en funció del nombre de participants, fins a un màxim de 24, per aprofitar el màxim possible la pantalla (per defecte no es mostra la informació de la volta ràpida, però es pot mostrar/amagar conjuntament amb la legenda de colors, prement la barra de l'espai).
- La pantalla de volta a volta admet fins a 10 pistes per fila.
- Solucionat el problema que, en les curses de més d'una sèrie, no es comptabilitzaven les penalitzacions si la darrera sèrie no en tenia.
- Al exportar les dades a TXT, genera dos quadrants: un de voltes i un de voltes ràpides, en comptes de fer-ho tot en un.
- Permet empaquetar (Gestor de proves... arxivar) i desempaquetar (Gestor de proves... desarxivar) en un sol arxiu totes les dades de una prova per tal de traspassar-les d'un ordinador a un altre.
- La informació de la volta ràpida en la pantalla de Classificació està disponible en tots els modes competitius (Entrenaments oficials, SuperPole i Cursa).
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda.

V4.2.1 (20/12/12)

- Solucionat el problema del comptador de passades en la finestra de Classificacions.
- Solucionat el problema del filtre del llistat de voltes per pista.
- Solucionat el problema de carregar per primera vegada la configuració de ports (el programa no arrencava si no hi havia un arxiu de configuració).
- Permet treballar en el directori arrel.
- Dóna per bones les dades d'una pista si hi ha un temps de volta ràpida encara que no hi hagi cap volta completada (si el temps s'ha entrat amb l'opció de Corregir).
- Al exportar les dades a TXT ignora les voltes ràpides superiors a 99 segons.
- Al exportar a TXT les dades de un mode competitiu, només llista els resultats de les pistes on hi ha un nom de participant.
- El programa pot treballar amb pantalles panoràmiques sense problemes de redimenssionat.
- No es pot restaurar la mida de la finestra, o està maximitzada o minimitzada.
- Es pot personalitzar la pantalla principal, canviant el logotip per el que contingui un arxiu (de nom Logo.jpg o Logo.gif) que estigui en el directori del programa.
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda.

V4.2.2 (03/05/14)

- Solucionat el problema d'assignar la suma de dos o més voltes per sota del temps mínim com a total d'una volta bona.
- Solucionat el problema d'entrar +/- si no es feien servir totes les pistes.
- Solucionat el problema de grabar i llegir arxius d'"empaquetat" de dades en els directoris arrel.
- Al iniciar la màniga situa el cursor del ratolí a la meitat del marge dret de la pantalla.
- Al exportar els quadrants de voltes i voltes ràpides a TXT, permet escollir entre generar dos quadrants independents o agrupar-ho tot en un.
- Per corregir una volta ràpida es pot fer clicant sobre "la volta bona" en el llistat de voltes. (Veure úlitma pàgina de l'ajuda / "No documentats")
- Si el programa detecta un error i es tanca, si s'estava disputant una modalitat competitiva, al reiniciar-lo a demana si es vol recuperar la situació que estava abans de tancar-se.
- La pantalla de Classificació mostra, en una columna a la dreta, la posició de la màniga que s'està disputant.
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda.

V4.2.3 (02/09/16)

- Solucionat l'error que es produïa al exportar el volta a volta, si el nombre d'inscrits no es corresponia amb el de les pistes.
- El programa no s'atura si detecta un error al calcular la posició de  la màniga.
- Al corregir, també actualitza la columna que indica la posició de la màniga.
- Si hi ha més participants que pistes (sèrie amb descansos), en la columna que marca el pas per meta, s'indica el nombre de mànigues disputades per cada participant.
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda.

V4.2.4 (21/01/18)

- Permet treballar amb els comptavoltes DS200.
- Resolt l'error que no llistava la volta ràpida de la Superpole si s'havia entrar manualment sense cap volta completada.
- Corregits i actualitzats els arxius d'ajuda